CAD GEO
Reference Ceník KontaktyÚvod

CAD-PRO spol. s r. o. nabízí tyto služby pro organizace ve státní správě:

 • tvorba polohových a výškových bodových polí
 • zaměřování polohopisu a výškopisu
 • vytyčovací práce
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • zpracování dokumentace pro správce inženýrských sítí
 • vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků
 • vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení stavby
 • vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku
 • vytýčení hranic pozemků včetně stabilizace mezníky
 • záborové elaboráty
 • ostatní geodetické práce dle potřeb objednatele

 

napiste Kontaktujte nás:

Dotaz vyřizuje: CAD-PRO středisko geodezie, tel.: 604 271 342, 571 679 417
 
Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:
 
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2010