CAD GEO
Reference Ceník KontaktyÚvod
Právě se nacházíte: Hlavní stránka /

 

Vítejte u společnosti CAD-PRO spol. s r. o. - středisko geodezie

Firma CAD-PRO spol. s r. o. vznikla v roce 1993 jako dceřinná společnost firmy RENO spol. s r. o.

Postupně se vyprofilovaly v rámci firmy tři oblasti činnosti: komplexní stavební projekce, geodetická činnost a prodej plastových materiálů.

Geodetické středisko firmy CAD-PRO spol. s r. o.  má 15 zaměstnanců a poskytuje komplexní služby v oblastech inženýrské geodezie a katastru nemovitostí.

Inženýrská geodezie:

 • tvorba polohových a výškových bodových políValmez
 • zaměřování polohopisu a výškopisu
 • vytyčovací práce
 • zaměřování nových i stávajících inženýrských sítí
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zpracování dokumentace pro správce inženýrských sítí
 • příprava podkladů pro tvorbu GIS
 • digitalizace mapových podkladů
 • pozemní fotogrammetrie (dokumentace fasád)
 • výpočty kubatur
 • úkony Úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • speciální geodetická měření dle požadavků objednatele

Katastr nemovitostí (KN):

 • geometrické plány pro dělení pozemkůGeometrický plán
 • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene
 • zaměřování novostaveb pro záznam do KN
 • vytyčování hranic pozemků včetně stabilizace bodů
 • záborové elaboráty
 • digitalizace mapových podkladů
 • úkony Úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • ostatní geodetické práce dle požadavků objednatele
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2010